Om klubben

 Studebakerklubben Sweden är en ideell förening som skall tillvarata intresset för fordon och andra produkter tillverkade av Studebaker Corporation. Samt vara ett forum för dom som vill bevara och utveckla detta intresse.

  • Vi är idag ca 200 medlemmar från hela Norden.
  • Innehav av fordon är inte nödvändigt för medlemskap.
  • Klubben kräver inte originalskick  utan värnar om alla fordon.
  • Vår tidning BULLET NEWS utkommer med 4 nummer per år.
  • Vi har årsmöte / träff en gång om året på olika orter i Sverige eller Norge.
  • Vi ordnar också lokala träffar i samband med andra arrangemang.
  • Vi är en del av MHRF.

mhrf_loga

För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas. Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

Klubb historia:
1a_nsr_traffen_1977
Sveriges allra första Studebakerträff arrangerades 1977.
Sedan blev det spontana möten i samband med andra arrangemang som ordnades runt om i landet.
Andra Studebaker träffen anordnades den 18 september 1993 i närheten av Göteborg av några fantaster.
1994 Bildades Studebaker sektionen som en del av MHS.
Vid ett möte i Rättvik 4 augusti 2000, togs beslutet att bilda en fristående klubb 2001.
Studebakerklubben Swedens första träff / möte var i Skövde 2001.