Kontakt

Styrelse:

Vill ni mejla till hela styrelsen använd:  styrelsen@studebakerklubben.se

Ordförande/Försäkringsfrågor
Gunno Boström
Tel: 0703-698720
President@studebakerklubben.se

Vice ordförande/webmaster
Jan Wikström
Tel: 0705-725315
webmaster@studebakerklubben.se

Kassör/medlemsfrågor
Bo Pettersson
Tel: 0141-58622
kassor@studebakerklubben.se

Sekreterare/redaktör
Bengt Engwall
Tel: 0703-733124
sekreterare@studebakerklubben.se

Ledamot
Lars-Göran Karlsson
Tel: 0705-858736
larsgran.karlsson@telia.com

Suppleant
Björn Nilsson
Tel: 0705-647357
bjorn.glosebo@telia.com

Suppleant
Torgeir Fjelde
Tel: 070-832 68 98
fjelde@tele2.se

Övriga kontaktpersoner:

Kontakt i Norge
Hans-Olav Hansen
Tel: +47-47416457
Tel: +47-69310567
itnava@online.no
eller
Nils-Petter Norrman
Tel: +4793007896
nilspn@hotmail.com

Kontakt i Danmark
Ulrich Gorm Albrechtsen
Tel: +45-29400202
ulrichgorm@gmail.com

Kontakt i södra Sverige
Staffan Löwgren
Tel: 073-0382924
agneta_engstrom@yahoo.se

Kontakt i mellansverige
Ingemar Winlund
Tel: 0706-938859
ingridwinlund@hotmail.com

Kontakt i norra Sverige
Roland Landby
Tel: 0705-970268
mteknik@comhem.se