Kontakt

Vill ni
– mejla till hela styrelsen använd:  styrelsen@studebakerklubben.se
– skicka material till vår tidning BULLET NEWS använd: bulletnews@studebakerklubben.se
– skicka annonsmaterial till BAKERBÖRSEN använd bakerborsen@studebakerklubben.se

Styrelsen:

Ordförande / försäkringsfrågor
Gunno Boström
Tel: 0703-698720
President@studebakerklubben.se
Vice ordförande / webmaster
Jan Wikström
Tel: 0705-725315
webmaster@studebakerklubben.se
Kassör / medlemsfrågor
Bo Pettersson
Tel: 0141-58622
kassor@studebakerklubben.se
Sekreterare / redaktör
Bengt Engwall
Tel: 0703-733124
sekreterare@studebakerklubben.se
Ledamot / besiktningsman för MHRF-försäkringen
Lars-Göran Karlsson
Tel: 0705-858736
larsgran.karlsson@telia.com
Suppleant
Björn Nilsson
Tel: 0705-647357
bjorn.glosebo@telia.com

Suppleant
Stefan Nyberg
Tel: 070-2275455
stefannyberg82@gmail.com

 

Övriga kontaktpersoner:

Kontakt i södra Sverige
Staffan Löwgren
Tel: 073-0382924
agneta_engstrom@yahoo.se
Kontakt i mellansverige
Ingemar Winlund
Tel: 0706-938859
ingridwinlund@hotmail.com
Kontakt i norra Sverige
TBD

Kontakt i Norge
Hans-Olav Hansen
Tel: +47-47416457
Tel: +47-69310567
itnava@online.no
eller
Nils-Petter Norrman
Tel: +4793007896
nilspn@hotmail.com

Kontakt i Danmark
Ulrich Gorm Albrechtsen
Tel: +45-29400202
ulrichgorm@gmail.com

Kontakt i Finland
Antero Lähteenmäki
Tel: +3584439252
antero.lahteenmaki@fimnet.fi