BLANDAT

Bilder från medlemmar som de valt att dela med oss. Du är välkommen att dela med dej av dina upplevelser.

Något mycket ovanligt hände på Nossebro marknad, inte mindre än 5 Studebakers fanns på parkeringen. 3 av bilarna tillhörde klubbmedlemmar.

  • Blandat »
  • 2022 Nossebro Veteranmarknad 30:e April