Påminnelse om Årsmöte 2024

Årsmöte i Studebakerklubben-Sweden kommer att hållas på Hotel Norra Vättern, Askersund lördagen den 20 juli kl 17.00 i samband med klubbens träff. Handlingar till årsmötet finns på hemsidan från och med 5 juli.

Motioner till årsmötet skall lämnas in till styrelsen senast 1 juni. Skicka dina motioner till: styrelsen@studebakerklubben.se