Medlemsskap

Medlemsavgiften för en person är 400 kr / år. Familjemedlemskap för personer som bor på gemensam adress (fru, man, sambo, barn), ett tillägg på 100 kr/person och år på medlemsavgiften med full rösträtt. Endast en tidning per hushåll.
Du betalar till STUDEBAKERKLUBBEN – SWEDEN på BG 5574-2589
Du kan också använda Swish nr: 123 603 98 20

To all our members outside of Sweden: You can pay the membership fee directly to our account from your bank. Note: You may need to see your local bank office to make this transaction. The membership fee for one person is SEK 400 / year. Family membership for people living at the same address (wife, husband, partner, children), a supplement of SEK 100/ person and year on the membership fee with full voting rights. Only one newspaper per household.  Payment information see below.

The bank is:ForeningsSparbanken
The account number is:   8480-6 964 776 884-6
The IBAN-number is:SE84 8000 0848 0696 4776 8846
The BIC-address is:SWEDSESS
The receiver is:STUDEBAKERKLUBBEN SWEDEN

Medlemsskaps ansökan till Studebakerklubben

För inloggning till MEDLEMSSIDOR och FORUM. Får inte innehålla bokstäver Å – Ä – Ö.
Om du äger mer än ett fordon ber vi dej fylla i en NY medlemsansökan för det fordonet.
Exempel: 1957 Studebaker Silver Hawk XXX111 Svart. Vi använder reg.nr endast i administrativt syfte
Välj om fordonet är körklart eller annan status
Här kan du skriva mera om ditt fordon. Ex. import / motor / växellåda etc.