Kontaktpersoner

Ordförande / webmaster
Jan Wikström
Tel: +46705725315
jan-wikstrom@studebakerklubben.se

Vice ordförande / MHRF-försäkringen
Lars-Göran Karlsson
Tel: +46705858736
forsakring@studebakerklubben.se

Kassör / medlemsfrågor
Bo Pettersson
Tel: +4614158622
kassor@studebakerklubben.se

Sekreterare / redaktör
Bengt Engwall
Tel: +46703733124
sekreterare@studebakerklubben.se

Ord.Ledamot
Björn Nilsson
Tel: +46705647357
bjorn.glosebo@telia.com

Suppleant
Stefan Nyberg
Tel: +46702275455
stefannyberg82@gmail.com

Suppleant
Jan-Inge Larsson
Tel: +4670586 82 92
tina.janne.larsson@gmail.com

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER

Kontakt södra Sverige
Staffan Löwgren
Tel: +46730382924
agneta_engstrom@yahoo.se

Kontakt Mellansverige
Ingemar Winlund
Tel: +46706938859
ingridwinlund@hotmail.com

Kontakt i Danmark
Ulrich Gorm Albrechtsen
Tel: +4529400202
ulrichgorm@gmail.com

Kontakt i Finland
Kari Koskinen
Tel: +358400142568
kari.tarlake.koskinen@gmail.com

Kontakt i Norge
Hans-Olav Hansen
Tel: +4747416457
itnava@online.no